Dokumenter


Match 1 til 14 fra 14     » Kun miniaturer

   

 #   Ikon   Beskrivelse   Knyttet til 
1
Adoptionskontrakt
Adoptionskontrakt
 
 
2
André Grove Hauerbach: 'Dalbymordet, Kriminalfortælling', Albert Beyers Forlag, Aarhus 1907
André Grove Hauerbach: "Dalbymordet, Kriminalfortælling", Albert Beyers Forlag, Aarhus 1907
 
 
3
Birgegård, Ulla: Anmeldelse af Lars P. Poulsen-Hansen (udg.): Den Ryssiske Lov 1649. Oversat og kommenteret af Rasmus Æreboe 1721 in Nordisk Østforum, nr. 04, 2013, Universitetsforlaget, Oslo.
Birgegård, Ulla: Anmeldelse af Lars P. Poulsen-Hansen (udg.): Den Ryssiske Lov 1649. Oversat og kommenteret af Rasmus Æreboe 1721 in Nordisk Østforum, nr. 04, 2013, Universitetsforlaget, Oslo.
 
 
4
Etatsraad Johan Monrads og Notarius publicus Rasmus Æreboe's Autobiographier udgivne ved J. G. Burman Becker, Kbh: 1862
Etatsraad Johan Monrads og Notarius publicus Rasmus Æreboe's Autobiographier udgivne ved J. G. Burman Becker, Kbh: 1862

 
 
5
Jonge, Niels: 'Den danske Vice-Admiral Just Juels Liv og Levnets-Beskrivelse'. A. H. Godiche, Kbh.: 1755
Jonge, Niels: "Den danske Vice-Admiral Just Juels Liv og Levnets-Beskrivelse". A. H. Godiche, Kbh.: 1755
 
 
6
Just Juel: 'En rejse til Rusland under Tsar Peter, Dagbogsoptegnelser af Viceadmiral Just Juel, dansk Gesandt i Rusland 1709-1711'. Udgivet 1893 ved Grove, Gerhard L.
Just Juel: "En rejse til Rusland under Tsar Peter, Dagbogsoptegnelser af Viceadmiral Just Juel, dansk Gesandt i Rusland 1709-1711". Udgivet 1893 ved Grove, Gerhard L.
 
 
7
Kort nekrolog over Gerhard Grove Hauerbach i 'Aarbog for det danske Post- og Telegrafvæsen, 1947', side XIII
Kort nekrolog over Gerhard Grove Hauerbach i "Aarbog for det danske Post- og Telegrafvæsen, 1947", side XIII
 
 
8
Lars Poulsen Hansen: 'Den ryssiske Lov 1649. Oversat og kommenteret af Rasmus Æreboe 1721'. Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 2013
Lars Poulsen Hansen: "Den ryssiske Lov 1649. Oversat og kommenteret af Rasmus Æreboe 1721". Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 2013
Tekst fra Saxo.com:

Tsar Aleksej Mikhajlovitj, af slægten Romanov, er nok bedst kendt som Peter den Stores far. Men han er også en af Ruslands betydeligste lovgivere. Hans store lovsamling med titlen Sobornoje ulozjenije blev udstedt i 1649. Det var den første russiske lovbog, der udkom på tryk, og den bevarede på mange områder sin gyldighed de næste to hundrede år. Den ryddede op i en uoverskuelig håndskreven lovgivning og skabte større klarhed om gældende ret. Den regulerede nye områder, der før var underlagt sædvaneret, og dens strafferetlige bestemmelser, med flittig brug af pisk, bidrog til at tegne omverdenens ruslandsbillede. Men først og fremmest fastlagde loven det russiske samfunds grundstruktur i en form med stærkt begrænset social mobilitet og med selvherskerdømme og livegenskab, der kom til at vare længere end i det øvrige Europa.

Loven udgives her for første gang på dansk i en oversættelse fra 1721 ved Holbergs samtidige Rasmus Æreboe under titlen Den Ryssiske Lov. Æreboe havde lært sig russisk under sit arbejde som sekretær og tolk for den danske envoyé extraordinaire til Peter den Store i årene 1709-1711, og han blev den første store formidler af viden om Rusland i Danmark.

Æreboes pionerarbejde er forsynet med noter og registre ved mag.art. Lars P.Poulsen-Hansen, der også gennemgår oversættelsens skæbne i samtiden og belyser lovens plads i russisk retshistorie. 
 
9
Omtale af Gerhard Grove Hauerbach i anledning af hans 70 års fødselsdag i 'Aarbog for det danske Post- og Telegrafvæsen, 1939', side 357-359
Omtale af Gerhard Grove Hauerbach i anledning af hans 70 års fødselsdag i "Aarbog for det danske Post- og Telegrafvæsen, 1939", side 357-359
 
 
10
Omtale af Gerhard Grove Hauerbach i anledning af hans 75 års fødselsdag i 'Aarbog for det danske Post- og Telegrafvæsen, 1944', side 196
Omtale af Gerhard Grove Hauerbach i anledning af hans 75 års fødselsdag i "Aarbog for det danske Post- og Telegrafvæsen, 1944", side 196
 
 
11
Omtale og billeder i 'Christiansfeld Kommune 1970-2006' - Tillæg til Tyrstrup Herreds Tidende, uge 48, 2006
Omtale og billeder i "Christiansfeld Kommune 1970-2006" - Tillæg til Tyrstrup Herreds Tidende, uge 48, 2006
 
 
12
Peter Diderik Petersen, Kliplev Sogn 1911 - Hvad står det?
Peter Diderik Petersen, Kliplev Sogn 1911 - Hvad står det?
 
 
13
Rasmus Æreboes Autobiografi (1685-1744. Gyldendal, Kbh. 1889. Udgivet af Grove, G. L.
Rasmus Æreboes Autobiografi (1685-1744. Gyldendal, Kbh. 1889. Udgivet af Grove, G. L.
 
 
14
Øigaard, A: Fajancefabrikken i Store Kongensgade. Gyldendal, København 1936.
Øigaard, A: Fajancefabrikken i Store Kongensgade. Gyldendal, København 1936.