Emanuel Rasmus Grove

Emanuel Rasmus Grove

Mand 1756 - 1847  (90 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Navn Emanuel Rasmus Grove 
  Født 13 sep. 1756  København Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  Folketælling 1 feb. 1801  København Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  København, København (Staden), Sankt Annæ Øster Kvarter, Sankt Annæ Øster Kvarter, Matr. 42, 116, FT-1801, A5028

  Emanuel R. Grove 45 Gift Adm. Direktør
  Petronelle Seidelin 46 Gift g E.R.Grove
  Hans Didrich Grove 13 Ugift Fader E.R.G.
  Johan Christian Grove 12 Ugift Fader E.R.G.
  Mette A. Grove 11 Ugift Fader E.R.G.
  Stephen A. Grove 9 Ugift Fader E.R.G.
  Christian J. Betzer 29 Ugift Stud.
  Hans Larsen 30 Ugift Tj. E.R.Grove
  Anne Marie Ebener 25 Ugift Tj. E.R.Grove
  Anne Poulsen 35 Ugift Tj. E.R.Grove
  Maren el Marie Larsen 75 Enke Hos E.R.Grove
  Jens L. Smedegaard 33 Ugift Portner ?
  Elisabeth Hall 17 Ugift Tj.Pige  
  Folketælling 1 feb. 1840  Fredensborg Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Fredensborg Slot, Fredensborg Sogn, et Huus, 53, FT-1840, C3285

  Emanuel Grove 84 Gift Conferenceraad
  Johanne Hjort 53 Gift hans Kone
  Emanueline Grove 32 Ugift Deres Døttre
  Cathinga Grove 26 Ugift deres Døtre
  Birthe Rasmussen 23 Ugift Pigen
   
  Folketælling 1 fab 1845  Fredensborg Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Fredensborg Slot, Fredensborg, et Huus, 36 F104, FT-1845, C3307

  Emanuel Grove 89 Gift Pensioneret Kjøbenhavn
  Johanne Hjort 59 Gift hans Kone Østerdalen i Norge
  Emanuelle Grove 37 Ugift deres Barn Høsterkjøb ??
  Cathinga Grove 32 Ugift deres Barn Kjøbenhavn
  Ane Margrethe Andersen 29 Ugift Tjenestepige Brønsholm, Fborg A  
  Beskæftigelse Etatsråd, Konferensråd, Konsul i Marokko 
  Beskæftigelse Grove, Emanuel Rasmus, 1756-1847, Medlem af den afrikanske Konsulatsdirektion, Broder til førnævnte Admiralitetsdeputerede C. F. G., fødtes 13. Sept. 1756, dimitteredes 1772 fra Herlufsholm, fik kort derefter Ansættelse i Admiralitetskollegiet og udnævntes 1777 til Konsulatssekretær i Marokko. Efter Konsulens Hjemrejse fungerede han i dennes Sted fra 1781-85, da han fik Tilladelse til at vende hjem for at støtte Moderen, der sad som Enke i smaa Kaar. 1788 blev han Kommitteret i Kommercekollegiet og Sekretær (*c: Chef) i Konsulatskontoret. Da det var af stor Betydning for Staten paa en fyldestgjørende Maade at reklamere Erstatning for de mange under Revolutionen opbragte danske og norske Skibe, sendtes G. i Begyndelsen af 1794 som Generalkonsul til Paris, hvortil han ankom i Revolutionens blodigste Periode, og hvor han paa Grund af Avtoriteternes stadige Vexlen havde megen Møje med at fremme sit Lands Interesser. 1797 hjemkaidtes han for atter at træde ind Kommercekollegiet. 1799 blev han administrerende Direktør for Manufakturhandelen, i det han samtidig fritoges for Konsulatsforretningerne undtagen de afrikanske. Hans særlige Indsigt i disse foranledigede, at han Aaret efter, da de afrikanske Sager udskiltes fra Udenrigsdepartementet og Kommercekollegiet under et særligt Kollegium, den afrikanske Konsulatsdirektion, udnævntes til Medlem heraf, en Post, han beklædte, indtil Direktionen atter ophævedes 1837. I Dec. 1804 søgte og fik G., der følte sig tilsidesat i Kommercekollegiet, sin Afsked herfra. – G. betragtedes som en i Handels- og Finanssager mer end almindelig kyndig Mand med et særligt Greb paa at repræsentere, og der betroedes ham derfor ogsaa flere Sendelser til Pengemarkedet i Holland under de for Staten mest prekære finansielle Forhold, saaledes 1799 i Anledning af Penge- og Kreditvæsenets daværende slette Tilstand, 1809 for at erholde Udsættelse med Betalingen af 1 Mill. Gylden og 1813, efter Statsbankerotten, for at søge et Laan, saa paatrængende, at hans Instrux endog tillod ham subsidiært at sætte Krondiamanterne i Pant. 1801 sendtes han til St. Petersborg for at udvirke Kornudførsel til det nødlidende Norge. G. var Medlem af forskjellige inden- og udenlandske videnskabelige Selskaber og i flere Aar Præses for Landhusholdningsselskabet. Han havde omfattende Kundskaber og Interesser, talte 8-10 Sprog og ansaas for en god Kunstkjender.

  Han ægtede 1. (6. Juli 1787) Petronelle Brinck-Seidelin (f. 24. Nov. 1755 d. 27. April 1801), en Datter af Assessor i Højesteret, Konferensraad Hans Diderik B.-S. til Eriksholm og Ingeborg f. Bering, 2. (24. Juni 1805) Johanne Elise Hiort (f. 10. Marts 1786 d. 10. April 1873), Datter af Amtmand, siden Kommitteret i Rentekammeret, Etatsraad Andreas H. og Rachel f. Gjerløv, og døde 90 Aar gammel i Fredensborg 12. Jan. 1847. G. var 1810 bleven Etatsraad og 1826 Konferensraad.

  Leth og Wad, Dimitterede fra Herlufsholm I, 120 f.
  Rubin, 1807-14 S. 202. 308 f.

  G. L. Grove  [1
  Død 12 jan. 1847  Fredensborg Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Person-ID I1538  Claus_tree1
  Sidst ændret 7 jun. 2019 

  Far Johan Christian Grove,   f. 18 dec. 1713, København Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 9 okt. 1784, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 70 år) 
  Mor Mette Marie Æreboe,   f. 27 mar. 1733, København Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 27 sep. 1789  (Alder 56 år) 
  Gift 26 nov. 1755  Holmens Kirke, København Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • Evt 6 Nov
  Familie-ID F271  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie 1 Petronelle Hansdatter de Brinck-Seidelin,   f. 24 okt 1775, Hagested, Holbæk Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 27 apr. 1801  (Alder 26 år) 
  Gift 6 jul. 1787  Agerup, Holbæk Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. Hans Didrich Grove,   f. 21 apr. 1788, Odense eller Madrid, Spanien? Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 13 dec. 1852  (Alder 64 år)
   2. Johan Christian Grove,   f. 4 nov. 1789, Madrid, Spanien Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 4/5 JUN/JUL 1834, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 44 år)
   3. Mette Augusta Grove,   f. 24 dec. 1790,   d. 15 jan. 1867  (Alder 76 år)
   4. Stephan Andreas Grove,   f. 1 dec. 1792, Seine, Paris, Frankrig eller København Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 31 dec. 1818, Isle de France, Mauritius Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 26 år)
  Sidst ændret 28 nov. 2014 
  Familie-ID F602  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie 2 Johanne Elise Hiorth,   f. 10 mar. 1786, Østerdalen, Norge Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 10 apr. 1873  (Alder 87 år) 
  Gift 24 jun. 1805 
  Børn 
   1. Emanuelle Petronelle Grove,   d. som barn Find alle personer med begivenheder på dette sted
   2. Emanuelle Caroline Maren Ida Sophie Grove,   f. 1808
   3. Andreas Hiorth Grove,   f. 1 apr. 1810,   d. 3 dec. 1896  (Alder 86 år)
   4. Cathrine Marie Grove,   f. 18 apr. 1813
   5. Ulrikke Grove,   f. 25 feb. 1815,   d. før maj 1875  (Alder < 60 år)
  Sidst ændret 28 nov. 2014 
  Familie-ID F603  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Billeder
  Emanuel Rasmus Grove
  Emanuel Rasmus Grove

  Historier
  Biografi af Emanuel Rasmus Grove fra Wikipedia
  Biografi af Emanuel Rasmus Grove fra Wikipedia
  Emanuel Rasmus Grove (13. september 1756 i København – 12. januar 1847 i Fredensborg) var en dansk embedsmand, medlem af den afrikanske konsulatsdirektion.

  Emanuel Rasmus Grove var broder til admiralitetsdeputerede Carl Frederik Grove, dimitteredes 1772 fra Herlufsholm, fik kort derefter ansættelse i Admiralitetskollegiet og udnævntes 1777 til konsulatssekretær i Marokko. Efter konsulens hjemrejse fungerede han i dennes sted fra 1781-85, da han fik tilladelse til at vende hjem for at støtte moderen, der sad som enke i små kår.

  1788 blev han kommitteret i Kommercekollegiet og sekretær (dvs chef) i Konsulatskontoret. Da det var af stor betydning for staten på en fyldestgørende måde at reklamere erstatning for de mange under revolutionen opbragte danske og norske skibe, sendtes Grove i begyndelsen af 1794 som generalkonsul til Paris, hvortil han ankom i revolutionens blodigste periode, og hvor han på grund af autoriteternes stadige vekslen havde meget møje med at fremme sit lands interesser.

  1797 hjemkaidtes han for atter at træde ind i Kommercekollegiet. 1799 blev han administrerende direktør for Manufakturhandelen, i det han samtidig fritoges for konsulatsforretningerne undtagen de afrikanske. Hans særlige Indsigt i disse foranledigede, at han året efter, da de afrikanske sager udskiltes fra Udenrigsdepartementet og Kommercekollegiet under et særligt kollegium, den afrikanske Konsulatsdirektion, udnævntes til medlem heraf, en post, han beklædte, indtil direktionen atter ophævedes 1837. I december 1804 søgte og fik Grove, der følte sig tilsidesat i Kommercekollegiet, sin afsked herfra.

  Grove betragtedes som en i handels- og finanssager mere end almindelig kyndig mand med et særligt greb på at repræsentere, og der betroedes ham derfor også flere sendelser til pengemarkedet i Holland under de for staten mest prekære finansielle forhold, således 1799 i anledning af penge- og kreditvæsenets daværende slette tilstand, 1809 for at opnå udsættelse med betalingen af 1 million gylden og 1813, efter Statsbankerotten, for at søge et lån, så påtrængende, at hans instruks endog tillod ham subsidiært at sætte krondiamanterne i pant. 1801 sendtes han til St. Petersborg for at udvirke kornudførsel til det nødlidende Norge.

  Grove var medlem af forskellige inden- og udenlandske videnskabelige selskaber (således f.eks. fra 1810 af Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie) og i flere år præses for Landhusholdningsselskabet. Han havde omfattende kundskaber og interesser, talte 8-10 sprog og ansåes for en god kunstkender.

  Han ægtede 1. (6. juli 1787) Petronelle Brinck-Seidelin (født 24. november 1755 død 27. april 1801), en datter af assessor i Højesteret, konferensråd Hans Diderik Brinck-Seidelin til Eriksholm og Ingeborg født Bering, 2. (24. juni 1805) Johanne Elise Hiort (født 10. marts 1786 død 10. april 1873), datter af amtmand, siden kommitteret i Rentekammeret, etatsråd Andreas Hiorth og Rachel født Gjerløv, og døde 90 år gammel i Fredensborg og er begravet på Asminderød Kirkegård.

  Grove var 1810 blevet etatsråd og 1826 konferensråd. Ridder af Dannebrog 1810 og Dannebrogsmand 1828. Han er portrætteret på akvarel i familieeje. Buste i Landhusholdningsselskabet. Stik af Gilles-Louis Chrétien efter tegning af Fouquet

 • Kilder 
  1. [S31] DANSK BIOGRAFISK LEXIKON, tillige omfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814. Udgivet af C. F. Bricka. Kjøbenhavn. Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn). Græbes Bogtrykkeri. 1887 - 1905.