Conrad Grove

Conrad Grove

Mand 1780 - 1829  (48 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Navn Conrad Grove 
  Født 20 maj 1780 
  Køn Mand 
  Folketælling 1 feb. 1787  København Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  København, København (Staden), Øster Kvarter, Holmens område 398, 2, FT-1787, C1091

  Mette Grove 51 Enke(mand) Etats Raadinde
  Cathar.Mar.Grove 70 Ugift Jomfrue
  Cathar.Mar.Grove 28 Ugift Barn af Etats Raadinde Grove Frøken
  Maren Grove 25 Ugift Barn af Etats Raadinde Grove Frøken
  Andreas Christian Gothilf Grove 27 Ugift Barn af Etats Raadinde Grove Second Lieutenant i Søe Etaten
  Gotlob Grove 24 Ugift Barn af Etats Raadinde Grove Cancellist ved Admir.og Comiss.Collegio
  Lauritz Jensen Grove 19 Ugift Barn af Etats Raadinde Grove Søe Cadet
  Conrad Grove 7 Ugift Barn af Etats Raadinde Grove Søe Cadet
  Cathar.Mar.Jensen 25 Ugift Tieneste Pigen 
  Folketælling 1 feb. 1801  København Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  København, København (Staden), Frimand Kvarter, Frimands Kvarter, Matr. 111, 436, FT-1801, A5034

  Conrad Hauser 58 Gift Husbonde Etatsraad
  Karen Æreboe 70 Gift hans Kone
  Mariane Dideriche Clemmentin 17 Ugift vide næst sidste Rubricke Antaget som Deres
  Conrad Grove 21 Ugift Logerende Second Lieutenant i Søe Etaten
  Ingeborg Kier 25 Ugift vide næst sidste Rubricke Tienestepiger
  Anne Margrethe Mortens 25 Ugift vide næst sidste Rubricke Tienestepiger  
  Beskæftigelse Grove, Conrad, f. 20/5 1780 i Kbh. (Holmens K.); Søn af Etatsraad, Sekretær i Admiralitetet Johan Christian G. (1713-84) og Hustru Mette Marie, f. Æreboe (1733-89); g. 1. 2/10 1803 m. Johanne Cathrine Weise, f. 1782 i Helsingør, d. 23/3 1825, Datter af Kammerassessor, Kasserer ved Øreunds Toldkammer Johan Mogens Christian W. (ca. 1738-1812) og Hustru Susanne Margrethe f. Reusch (ca. 1730-1808), 13/8 1819 Ægteskabet opløst, 2. 6/3 1822 i Holmens K. m. Karen Marie Nielsen, f. 8/7 1794, d. 19/6 1877, Datter af fhv. Skibsfører, senere Styrmand ved Postfarten i Store Bælt Mads Nielsen og Hustru Maren f. Rasmussen. [Broder til 593 og G. 727.] 1790 vol. Kadet, 1794 kadet, 7/9 1798 Sekltnt., 1799-1800 m. Fregatten Thetis til Vestindien, 1800 m. Orlogsskibet Neptunus i Esk., 14/11 s. A. udn. til studerende Officer med 10 Rdl. maanedlig Tillæg (Adm. K. B.), 1801 Chef for Kanonbaaden Christianssund i Slaget paa Reden 2/4 s. A., Digteren Pram skriver i "Om den 2. April 1801": "Ltnt. Conrad G., der med udmærket Diærved passede paa, nærmede sig tæt under de fjendtlige Orlogsmænds Forstævne og gjennemstrøge dem langskibs med Kugler". 20/4 s. A. beordret til Chef for Kutteren Le petit Diable, skal ufortøvet afsejle og opsøge den engelske Admiral Parker for at overlevere ham Depecher fra den russiske Minister i Kbh. (Adm. K. B.), 2/4 1802 EM. 2/4 01, 21/12 1804 Prltnt., 19/12 1805 Auscultant i Konstruktionskommissionen (Adm. K. B.), 29/5 1807 tilladt at rejse til udlandet i 3 Aar for at studere vandbygningsvæsen (Kgl. Res.), 16/7 s. A. Instruktion for Rejsen (Adm K. B.), 1808 Chef for Defensionsskibet Frederikke Lovise ved Norge, Krydstogter i Skagerak, 14/3 1809 - 14/11 1810 besørgede Kvartermesterkabets Forretninger for det sydlige Norge fra Stavanger til den svenske Grænse og var samtidig Næstkom. i den norske Rokanonbaadsflaade under Søren Bille (I. S. Adm. Nr. 2761), deltog 10/8 1809 i Erobringen af Briggen Allart (J. P. With, S. 104), 21/10 1810-11 Chef for armeret Skonnertbrig Hemnæss, 28/1 1812 kaptltnt., 1812-13 Chef for Briggen Lougen ved Norge, 19/2 1813 tilstaaet 3 Maaneders Orlov for at rejse til Kbh. i vigtige Familieanliggender, medens Lougen har Hovedeftersyn (Adm. K. B. og I. S. Adm. 8/2 s. A.), 6/9 s. A. i Anledning af Klager fra forskellige af Lougens Besætning over G. befaler Adm. Lütken krigsforhør optaget i Christianssand (I. S. Adm. Nr. 2376), 18/10 s. A. frikendt ved Krigsret i Christianssand (I. S. Adm. Nr. 2638), 22/11 s. A. ansøger efter Lougens Oplægning om at blive forflyttet til Danmark, da han har været til Tjeneste i Norge fra Aug. 1807 (I. S. Adm. Nr. 3093). 1816-17 Chef for Vagtskibsstationen i Store Bælt, 28/1 1817 Kapt., 1818 Chef for Briggen Samsøe og 1819 for Briggen Bornholm, begge Vagtskibe i Sundet. Maj 1819 gav han under et Drikkelag ved Helsingør en svensk Officer, Oberstltnt. Diedrik Brunon en Ørefigen i Anledning af dennes nedsættende Bemærkninger om de Danskes Skydning i 1807. Følgen deraf var en Duel, der blev udkæmpet paa Saltholm, sent paa Aaret 1819, som vakte megen Opsigt paa begge Sider af Sundet. G. blev saaret, men ikke straffet. Sagen nævne sikke i admiralitetskollegiets papirer, men refereres i Nationaltid. 30/7 1887 og Avisen 25/7 s. A. 10/12 1820 hans Ansøgning om Ægteskab med ovennævnte Karen Marie Nielsen blev foreløbig afslaaet, da han ikke var i Stand til forud at betale Indskuddet i Enkekassen (Adm. K. B.), paa en fornyet Ansøgning herom blev 13/2 1822 Ægteskabstilladelse givet og Tilladelse til at indbetale sit Indskud i Enkekassen i 6 paa hinanden følgende Aar (Kgl. Res.), Karen Marie Nielsen havde styret hans Hus og passet hans Børn siden 1816. D. 22/2 1829 i Kbh., begravet paa Holmens kirkeg., 10/2 1830 der tilstaas Enken et Gratiale af 50 RDL. Sedler (Kgl. Res.), og fra 1831 fik hun af Kongen 60 Rdl. aarlig i Huslejehjælp, da G. havde efterladt hende flere uforsørgede Børn, som hun opdrager (se Kgl. res. 43/1835).

  H.B. Dahlerup: Erindringer II, S. 64. (Fra "Officerer i Den dansk-norske Søetat 1660-1814 og Den danske Søetat 1814-1932 / Oplysninger samlet og udarbejdet af T.A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard" bind 2, side 488-489, #732 (910)". 
  Beskæftigelse Karakteristik af Conrad Grove fra Hans Birch Dahlerup erindringer:

  Mod Foraaret 1819 meldte jeg mig til Tieneste igien, da jeg stod for Tour, og i Begyndelsen af Marts udgik jeg som Næstcommanderende med Vagtskibet i Sundet, Briggen Bornholm. Chefen var Capitainlieutenant Conrad Grove, en ualmindelig lille og stærkt hiulbenet Mand, maadelig, næsten uduelig Officier, godmodig, men den største Praler jeg i mit Liv er truffen paa. Marryats løgnagtige Capitain i hans Roman Midshipman Easy er det completteste Sidestykke, dog med meer af den fine gentleman i Charakteer og Væsen end Grove, der snarere efterlignede Matrosen og den raa Sømand. Han var allerede dengang begyndt at forfalde til Drik og døde faa Aar efter i den ynkeligste Fattigdom af Dranker-Vattersot.

  Bodenhoff, der, meget velkomment for mig, var bleven Tredie- commanderende med Bornholm, havde i Norge turet og levet meget sammen med Grove, var endog Dus med ham; thi det var en af Groves Egenheder, at han altid sluttede sig til de største og stærkeste blandt hans Kammerater, skulde altid brydes og prøve Styrke med dem, ligesom han ogsaa paa Baller altid søgte de høieste og sværeste Damer at dandse med, dem han under Valsen ikke kunde gribe om høiere op end om Hofterne. Han havde ogsaa Passion for at vise sin Agilitet, krøb op paa høie Steder ombord, naar han commanderede, hvor hans Person ret kunde falde i Øine. Ved slige Leiligheder, saavel naar han brødes som paa Baller, og naar han var krøben høit op, kom han immer galt fra det, blev smidt ind mellem Borde og Stole eller faldt ned og gav Anledning til Latter, men han blev aldrig vred eller forlegen derved.

  Med denne pudseerlige Charakteer som Skibschef kom vi i Almindelighed godt ud af det; han overlod Skibets og Tienestens Bestyrelse ganske til mig; selv boede han i Land efter den Tids Sedvane.  [1
  Død 22 feb. 1829 
  Begravet Holmens Kirkegård Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Person-ID I506  Claus_tree1
  Sidst ændret 13 jun. 2019 

  Far Johan Christian Grove,   f. 18 dec. 1713, København Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 9 okt. 1784, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 70 år) 
  Mor Mette Marie Æreboe,   f. 27 mar. 1733, København Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 27 sep. 1789  (Alder 56 år) 
  Gift 26 nov. 1755  Holmens Kirke, København Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  • Evt 6 Nov
  Familie-ID F271  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie 1 Johanne Cathrine Weiss,   f. 26 feb. 1782, Hesingør Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 23 mar. 1835  (Alder 53 år) 
  Gift 2 okt. 1803  Holmens Kirke Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Skilt 13 aug. 1819 
  Børn 
   1. Johan Conrad Grove,   f. 24 aug. 1804,   d. 29 sep. 1831, Under rejse fra Vestindien Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 27 år)
   2. Wilhelm Emanuel Conrad Grove,   f. 6 dec. 1805,   d. 1835  (Alder 29 år)
   3. Elise Johanne Conradine Grove,   f. 18 dec. 1807,   d. eft. ER 1 feb. 1885  (Alder > 78 år)
  Sidst ændret 12 jun. 2019 
  Familie-ID F137  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie 2 Karen Marie Madsdatter Nielsen,   f. 8 jul. 1794,   d. 19 jun. 1877  (Alder 82 år) 
  Gift 6 mar. 1822  Holmens Kirke, København Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Børn 
   1. Cathrine Nielsine Conradine Grove,   f. 11 sep. 1817, Nyborg Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 9 nov. 1893, Alm. Hospital, København Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 76 år)
   2. Hans Jørgen Conrad Grove,   f. 8 okt. 1819, Helsingør Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 26 sep. 1853  (Alder 33 år)
   3. Maren Caroline Conradine Grove,   f. 20 feb. 1821
   4. Jacobine Conradine Grove,   f. 25 mar. 1823
   5. Peter Conrad Selmer Grove,   f. 1825,   d. som ung Find alle personer med begivenheder på dette sted
  +6. Carl Conrad Grove,   f. 18 okt. 1826
   7. Benjamin Conrad Grove,   f. 1828,   d. som barn Find alle personer med begivenheder på dette sted
  Sidst ændret 28 nov. 2014 
  Familie-ID F270  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Billeder
  Conrad Grove
  Conrad Grove

 • Kilder 
  1. [S35] Dahlerup, Hans Birch: Mit Livs Begivenheder 1815—1848. Udgivet af hans Sønnesøn Joost Dahlerup. Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, København 1909, 64-65.