Historier

» Vis alle     «Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 Næste»     » Lysbilledshow

Om anholdelsen af kommunisten Niels JohnsenMorten Thing: Portrætter af 10 kommunister, Tiderne Skifter, 1996. Fra side 42, om kobbersmeden Niels Johnsen:  

Niels Johnsens pjece var det første forsøg på at sammenfatte idéen om vær-nepligtsstrejke og dens placering i en revolutionær strategi. Pjecen udsendtes i 3.000 eksemplarer, hvoraf 200 sendtes til Norge. Under verdenskrigen, hvor Danmark søgte at opretholde neutralitet bl.a. ved forøget militær (den såkaldte sikringsstyrke) faldt disse tanker klart nok statsmagten respektsstridige. Ved skrivelse af 28. december 1915 bad Justitsmini-steriet derfor det offentlige udtage stævning mod Niels Johnsen for overtrædelse af straffelov for krigsmagten ??98 og 112.

Sagen var meget enkel; der kunne ikke herske nogen tvivl om, at det havde været Niels Johnsens hensigt at overtræde loven, og han blev ved Kriminalretten i København idømt 2 måneders fængsel den 15. februar 1916. Den 11. maj 1916 stadfæstedes dommen af Højesteret. Inden han nåede at afsone straffen for pjecen kom imidlertid et andet forhold på tværs. Den 15. marts 1916 indsendte Niels Johnsen nemlig sin erklæring til ministeriet om ikke at ville møde på session. Han blev som følge heraf arresteret den 8. april i forsamlingshuset i Arhus. Han holdt her foredrag om militærnægtning, da en opdager kom ind og sagde til ham, at politiassistent Haurbach ville tale med ham. Johnsen svarede ham, at han jo så måtte vente til bagefter mødet, ellers måtte han jo komme ind. Haurbach rykkede så ind i spidsen for en flok betjente og arresterede Johnsen. På vej ud af salen sang han Internationalen. Han blev derefter overført til Odder. Den 9. april blev der efter et kort forhør afsagt arrestdekret over ham, og den 10. blev han fremstillet på tvangssession og udtaget 


Knyttet tilAndré Grove Hauerbach

» Vis alle     «Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 Næste»     » Lysbilledshow