Historier

» Vis alle     «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Næste»     » Lysbilledshow

Biografi af André Grove Hauerbach fra bogen "Århus. Byens Borgere. 1165-2000"Ib Gejl (ed.): Århus. Byens Borgere. 1165-2000. Århus Byhistoriske Arkiv. 2000, side 129-131

"Hauerbach, André Grove, 1866-1944, jurist, politiassistent. André Hauerbach blev født i Randers. Efter tre år som kontorist på Nørhald herredskontor i fødebyen blev han 1887 exam. jur. og virkede derefter i nogle år som fuldmægtig hos sagførere og prokuratorer i Randers og Århus afbrudt af mere kortvarige perioder som byfogedfuldmægtig i Randers og Horsens. Fra efteråret 1892 nedsatte han sig selv som selvstændig sagfører i Nykøbing på Sjælland, men deponerede allerede året efter beskikkelsen for i 1893 at tiltræde stillingen som politiassistent i Århus. I denne stilling udfoldede André Hauerbach sig i de følgende godt 25 år som en dybnamisk leder af politistyrken i Århus. Han ansatte allerede i 1904 en uddannet fotograf som politibetjent til at varetage optagelsen af fotografier og fingeraftryk af forbrydere. I 1909 indkøbtes den første politihund, og blot få år efter var 12 politibetjente udstryret med cykel og politihund under den pompøse titel Første Jyske Brigade. Allerede forinden var den første skrivemaskine taget i brug, og som noget ganske nyt for provinsen oprettedes en politiskole, hvor ikke blot nyansatte, men også ældre ansatte blev trænet i elementære fag. I 1911 havde André Hauerbach rundt om i byen placeret 11 alarmapparater, hvrofra politiet kunne tilkades. Samme år anskaffedes det hestetrukne salatfad og i slutningen af første verdenskrig de første to motorcykler. André Hauerbach fik i det daglige fuld støtte fra sin foresatte og nære ven byfoged August Goll sammen med hvem han livligt deltog i byens selskabsliv, hvor hans mange evner som vittig taler, amatørtryllekunstner og -lommetyv gjorde ham populær. Da Goll i 1919 forlod byen for at overtage stillingen som civildommer i Københavns nordre Birk, medfulgte André Hauerbach som hans fuldmægtig. Han savnede sog Århus og vendte derfor efter godt to år tilbage til byen, hvor han til omkring 1940 førte en tilbagetrukken tilværelse som sagfører. Fra tid til anden drog man dog stadig nytte af hans rige evner som anerkendt grafolog. André Hauerbach er afgjort den mest farverige leder, Århus politi har haft. Han er omtalt og karikeret utallige gange i dagspressen, hvor han selv har bidraget med mange kronikker. Han har også i 1907 forsøgt sig som forfatter med kriminalromanen Dalbymordet, der bygger på det uopklarede Hjortshøjmord. Heri udpegede han trods navneændring på utvetydigt en af de afhørte som morderen, at bogen blev beslaglagt samtidig med, at han måtte vedtage den efter datidens forhold betragtelige bøde af 500 kr. André Hauerbach døde i København." 


Knyttet tilAndré Grove Hauerbach

» Vis alle     «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15» Næste»     » Lysbilledshow