Billeder

» Vis alle     «Forrige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 115» Næste»     » Lysbilledshow

Borgmesterens hus på Torvet

Af Harriet Hansen

I denne vinter har tre af Middelfarts gamle fine bygninger været i spil. Det gamle sygehus på Brovejen fra 1916 er solgt og skal indrettes til hotel, retten har forladt tinghuset i Algade, og netop nu får vi at vide, at Middelfart Sparekasse har købt sagførernes hus på Torvet. Og det er det, det skal handle om i det følgende.
 
Algade 24 er forhuset til det, der gennem flere hundrede år var den største og rigeste gård i byen. 
Købmændene var nemlig også avlsbrugere, og de største købmænd havde uvægerligt også det største landbrug. Igennem mindst 200 år boede den største af dem alle i Algade 24. 
Selve forhuset var 14 fag langt og havde port til gården, hvor der var side- og bagbygninger. Huset er ikke dateret, men bag de pudsede facader gemmer sig en renæssancebygning fra 1500-tallet, opført i kraftigt egebindingsværk. 

Borgmesteren på Torvet 

Vores kendskab til Middelfart før ca. 1680 er kun ringe; men alt tyder på, at det var her, borgmester Hans Nielsen Bang havde til huse, og det var her, kong Frederik III og senere Christian 4. boede, når de gæstede Middelfart. 
Hans Nielsen Bang er et navn, vi endnu husker. Prædikestolen i Middelfart kirke er skænket af ham og hans bror Rasmus Nielsen Bang og deres hustruer, og deres ligsten er bevaret i kirken. Hans Nielsen Bang var tolder og borgmester. Han påtog sig bl.a. at opføre og bestyre en kongelig stald med plads til 60 heste i Søndergade. 
Hvem der overtog gården efter ham, ved vi ikke. En senere ejer var i hvert fald borgmester Claus Madsen, der var gift med Hans Nielsens niece og mest er kendt for at have skænket kirken dens altertavle. Claus Madsen købte i øvrigt grunden, da de kongelige stalde blev revet ned, og denne grund fulgte gården i de næste 150 år. 
Claus Madsen er en af de mest aktive købmænd, Middelfart har kendt. Han handlede med salt fra Biscayen, vin fra Frankrig. Han var storeksportør af okser til Tyskland og korn til Norge. 
4 af hans sønner kom på universitetet ikke bare i København, men også på Europas store universiteter. Hans datter blev gift med sognepræsten i Middelfart, Mads Lihme, og siden med efterfølgeren Johan Gosmand, og ved taksationen i 1682 af huse og grunde er det arvingerne efter Claus Madsens enke og Johan Gosmand, der står som ejere af Algade 24 – byens dyreste gård og byens største grund. 
Året efter bor sognepræsten, Hans Lihme, søn af Mads Lihme og barnebarn af Claus Madsen i gården. Så når kong Christian V gæstede Middelfart, ja så boede han hos sognepræsten. 
Hans Lihme døde i 1704, men desværre var hans skifte så stort og vidtløftigt, at det aldrig blev ført ind i skifteprotokollen. Men vi ved, at han havde en større andel i bymarken end nogen anden gårdejer eller købmand i byen. 

Hans Lihmes enke overlevede ham med over 30 år, og efter hende kom helt andre mennesker til i den store gård. 

Fra https://www.middelfart-museum.dk/borgmesterens-hus-paa-torvet


Borgmesterens hus på Torvet
Knyttet tilAnne Rasmusdatter Bang; Claus Madsen Bang; Elisabeth Clausdatter Bang; Hans Nielsen Bang; Eleonora Madsdatter Lime; Hans Madsen Lime; Mads Mortensen Lime

» Vis alle     «Forrige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 115» Næste»     » Lysbilledshow