Hvidtfeldt, Johan & Iversen, Peter Kr. (eds.): Åbenrå Bys Historie, bind III, 1864-1945. Historisk Samfund for Sønderjylland, Skrifter nr. 25, 1974, side 46 under afsnittet "Nationale forhold - De tyske aviser"Kildeoplysninger