Den jonstrupske Stat : Personalhistoriske Meddelelser om det kgl. blaagaard-jonstrupske Seminariums Lærere og Dimittender 1790-1884. Af: Petersen, AndersKildeoplysninger