Dahlerup, Hans Birch: Mit Livs Begivenheder 1815—1848. Udgivet af hans Sønnesøn Joost Dahlerup. Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, København 1909Kildeoplysninger