Oversigt over Forstandere og Lærere ved Den Kgl. Skole i Sorø 1586-1737Kildeoplysninger