Norske kongebrev: med innlegg: regester. Bd. 1. 19/10 1660 - 5/2 1670. red. av Rolf Fladby. Norsk lokalhistorisk institutt. Universitetsforlaget, 1989Kildeoplysninger