Notater


Match 51 til 100 fra 156

      «Forrige 1 2 3 4 Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
51 Bøhler, Anne Dorothea gift 1809 S L Weitzmann Familie F151
 
52 Den 12. januar 1722 er indført en meget stor sag mellem Hans Landorf til Billesbølle og Johan Gosmann Juul. Forhørene fylder ca. 30 sider og dommen ca. 5½ side. Denne sag er udsprungen af en sag, hvor assersor Broder Lansdorf til Billesbølle og borgmester Hans Juul, (farfader til Johan Gosmann), har en jordhandel i Kerte sogn i følge skøde af 28/3-1698, og hvor Hans og Johan som arvinger af familiernes formuer, fører sag mod hinanden. Hans Landorf bliver dømt til at tilbagelevere godset, mod at Johan Gosmann Juul betaler ham den oprindelige købesum, 132 rdl. tilbage. Da han havde været indstillet på ar forlige sagen, dømmes Hans Landorf til at betale sagens omkostninger med 6 rdl Juul, Johan Gosman (I2002)
 
53 Dorothea Sofia Drühlen, Dorothea Sofia Druehl, Dorothea Sovia Druehl Drühl, Dorothea Sofia (I107)
 
54 Død den 15. august, begravet den 21. august 1854, Rasmus Jensen, aftægts Boelsmand i Mosegaard, 79 år gammel, døde af mavesvaghed Jensen, Rasmus (I2583)
 
55 Død få dage efter fødslen Æreboe, Povel (I1319)
 
56 Døde af Mandkøn 1877 Garnisions Kirke, side 167 nr. 304.
Nr: 304.
Dødsdag: 1ste November 1877.
Dødsaarsag: Hæmor hagia.
Begravelsesdag: Den 7ende November 1877.
Den dødes Navne: Johan Heinrich Friederich Møller.
Den dødes Erhverv: Musikus i Marinen, Hoboist.
Micrikort nr. - 3 - 19 - 74 - 6/8 side 167 nr. 304.
Eller: Garnision 1868 - 1880. - 2 - 19 - 25 - 8/11 side 206 nr. 304. 
Müller, Johann Heinrich Friederich (I176)
 
57 Dødfødt tvilling til Josephine Karensigne Müller Müller, NN (I2464)
 
58 Dødsårsagen er brystsyge (=lungekræft eller tuberkulose) Bunckenburg, Ernst Carl Adolph Vilhelm (I16)
 
59 Eller London Müller, Johann Heinrich Friederich (I176)
 
60 En søster?


Samtlige personer i husstanden
Aabenraa, Rise, Rise, Ries, Kathengebaude, 64, FT-1845, C1249
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Rasmus Jessen 32 Verheir. Käthner, lebt von seinem Lande Kirchsp Ulderup Amt Sonderburg
Cicilia Maria Clausen 32 Verheir. seine Frau Kirchsp Satrup Amt Sonderburg
Anna Helena Jessen 3 Unverheir. ihre Tochter Do. [Kirchsp Satrup Amt Sonderburg]
Maren Clausen Lund 24 Unverheir. Kostgängerin, lebt von Weben Do. [Kirchsp Satrup Amt Sonderburg]
Maria Petersen Ulderup 15 Unverheir. Dienstmädchen Kirchsp Ries Amt Apenrade

Aabenraa, Rise, Aabenraa Købstad, Apenrade, Ramsherred 82, 608, FT-1845, C6174
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Niels Clausen Lund 38 Gift Maurergeselle Beftoft
Marie Christine Lund, geb. Clausen 30 Gift Dessen Ehefrau Lembeck
Anna Bothilde Lund 5 Ugift Denen Kinder Apenrade
?? 1 Ugift Denen Kinder Apenrade
.
 
Lund, Christina Clausen (I2294)
 
61 Er denne et barn af Johan Ditlev og Sabina?

Sorø, Ringsted, Bringstrup, Lille Svenstrup, , 57, FT-1787, C3689
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested:
Madame Sørensen 62 Enke(mand) Hosbonde Stedets beboer
Ferdinand Anthon 30 Ugift Barn Successor
Friderich Ludvig 25 Ugift Barn Student
Jesper Jensen 27 Ugift Tjenestefolk
Friderich 12 Ugift Plejebarn
Anders Nielsen 15 Ugift Tjenestefolk
Dorthe Sørensdatter 50 Ugift Tjenestefolk
Anna Nielsdatter 41 Enke(mand) Tjenestefolk
Johan Von Veidemann 63 Ugift Logerende Major pensionist  
Weitzmann, Johann Ditlev (I2458)
 
62 Evt 6 Nov Familie F271
 
63 Faddere var: Adolph Gottlieb Ferdinand Bunckenburg, handelsmedhjælper; Carl Grapow, købmand, Neubrandenburg og flere præster, formentlig fra moderens familie/deres kolleger Bunckenburg, Ernst Carl Adolph Vilhelm (I16)
 
64 Faddere: Henrik Dreier, Broder Jensen, Morten Bødker, m. Laust Barsker, Richardus Wedderborn, David Slagter. Anne Villums, Margrete Niels Henriksens, Maren David Lejels, Anne Anders Saxens, Lisabeth Claus Nielsens, Karen Oluf Pedersens Skovgaard, Anna Andersdatter (I558)
 
65 Forlovere er fotograf Christensen, Stenderup og maler Christian Møller, Stenderup. Familie F9
 
66 Forældrene: Jomfru, Karen Marie Nielsen som her angiwer til barnefader: Conrad Grove, captain i den kongelige danske søetat

Faddere: Jomfru Marie Nielsen, owerskibschirurg Almes, skibschirurg Tofte, captajn Grove

Anmærkning: Uægte barn 
Grove, Hans Jørgen Conrad (I545)
 
67 Fra enkekassen:

9857
Soptuelius Ludevig von Weitzmann Capitain ved det 2det Aggerhusiske Infanteri Regiment

Født: 23-02-1769 Næstved Stempelmærke: Danmark

Død: 10-08-1831

Notat: Tro og love erkl.

Hustru:
Policenummer: 9857
Pensionspolice oprettet: 19-06-1809
Årlig Pension: 150 Indbetalt: 0 Afdragsordning: 775

Anna Dorothea Böhler

Født: 03-06-1785 Aggershuus Stempelmærke: Norge

Død: 02-02-1865

Notat: Dåbsattest i RA.  
Bøhler, Anna Dorothea Hansdatter (I508)
 
68 Fra enkekassen:

9857
Soptuelius Ludevig von Weitzmann Capitain ved det 2det Aggerhusiske Infanteri Regiment

Født: 23-02-1769 Næstved Stempelmærke: Danmark

Død: 10-08-1831

Notat: Tro og love erkl.

Hustru:
Policenummer: 9857
Pensionspolice oprettet: 19-06-1809
Årlig Pension: 150 Indbetalt: 0 Afdragsordning: 775

Anna Dorothea Böhler

Født: 03-06-1785 Aggershuus Stempelmærke: Norge

Død: 02-02-1865

Notat: Dåbsattest i RA.  
Weitzmann, Sophilius Ludvig (I507)
 
69 Fra Vielsesdata 1760-1870: Sogn: Århus Vor Frue Sogn; Amt: Århus; Brudgom: Jacob Vilhelm Woel ; Opholdssted: Århus; Brud: Laura Herskind; Opholdssted: Århus; Vielsesdato: 17. November 1868; Kirkebogens vielsesdata: Brudgom: Ungk., Kjøbmand Jacob Vilhelm Woel, 32 Aar; Brud: Jomfru Laura Herskind, 22 Aar; Forlovere: Kjøbm. Molien Poulsen, Billedh. Herskind; Vielsesdag: 17. Nov.; Arkiv: C 360 B-4; Folie: 352; Fra http://www.folketimidten.dk/vielse.cgi.  Familie F404
 
70 Frederiks Tyske Kirke 1813 - 1851. Johan Heinrich Friderich Müller hoboist ved det borgerlige infantri og hustru Nielsine Cathrine Conradine født Grove, Brogaden 11. Født 15. Oktober 1834, døbt 12. December 1834. Navn: Caroline Henriette Conradine Elise Müller. Faddere: Madam Müller, Jungfrau Brandt, Fr. Berg. med flere. Mikrokortnr: - 2 - 83 - 2 - 6/7 side 203 nr. 10. Gift den 08-07-1858 i Holmens Kirke med Andreas Hauerback fra Randers Müller, Caroline Henriette Conradine Elisabeth (I23)
 
71 Frederiks Tyske Kirke 1835 - 1869.
Charlotte Mathilde Conradine Müller.
Født 30. juni 1843, døbt 25. august 1843.
Forældre: Johan Heinrich Friederich Müller hoboist ved det borgerlige infanterie
og hustru Nielsine Conradine født Grove.
Faddere: Madam K. Grove ( Die Grossmutter),
S. B. Grove, G. Prydendahl og G. H. I. Grove.
Jævnførsel side 196 nr. 40.
Mikrokort nr. - 2 - 83 - 2 - 6/7 side 225 nr. 8.
Gift med Hans Frederik Christian Hansen
den 16-5-1864 i Trinitatis Kirke.
Hans F. C. Hansen er jernstøber.
 
Muller, Charlotte Mathilde Conradine (I917)
 
72 Født uden for ægteskab NN, Frida Feodora Marianne (I838)
 
73 Godsmand - Goordsmann - Goosman - Gaardsmand - Gosmann Mathiasen, Johan Gosmann (I1160)
 
74 Gotlieb Grove, Gotlob (I651)
 
75 Gyldengrove Grove, Anders Christian Hundsgaard (I548)
 
76 Heming Nielsen, Henning Gynther (I2472)
 
77 Hendrich Larsen, Henrik (I1001)
 
78 Henrik Gosman i København, gift med N.N. Han boede i København, da han søn, Johan Henriksen Gosman blev født, men han findes ikke i fortegnelsen over "Kjøbenhavns Huse og Indvaanere efter Branden i 1728", hvori kun findes een person ved navn Gosman, nemlig Johan Gosman, agende Post, boende i Ll. Kongensgade nr. 60 med kone og 2 børn. Før branden boede han i Vestergade i "De tre Druer" (herberg ?). Han rejser for "Agende Hamburger Post". Han kan muligvis være en farbroder til sognepræsten i Middelfart, som da er opkaldt efter
ham. . 
Gosmann, Henrik (I2645)
 
79 Hun er ikke fundet død i Middelfart, Klattrup, Smidstrup sogn og omliggende sogne, eller hos sønnen Jørgen Jensen i Brænderup sogn, med hvem der var skrevet aftægtskontrakt. Tørsting, Anne Margrethe Matthiasdatter (I2580)
 
80 I Adressekontorets Efterretninger Nr. 114 for 8. Maj 1797 læses følgende:

Ak! tidlig dødeFrue Cathrine Maria Bang, fød Grove!kun 38 bleve hendes Leveaar, men sildig skal Hendes Minde forsvinde paa Jorden, Hun er den Mands første Tanke hans Veemods eeneste Længsel, som Hun ved 9 Aars Kierlighed giorde saa lykkelig Hun bliver uforglemmelig i den Familie Kreds, som Hun slyngede saa tæt omkring sig ved Fortroelighed, Deeltagelse, Velvillighed Og Hendes Venner(saadanne ere alle, som kiendte Hende) kunde ikke blive trætte af at omtale Hendes blide Yndighed og dyrkede Forstand Hendes forekommende Godhed og uforanderlige OprigtighedAlle disse, eller dog mange af dem, skulde fremstaae og med bedaged Alvorlighed og Sandruhed skulde de vidne om din Moders sieldne Dyder for dig, du Spæde! som Hun døende gav Livet Og Natur og Opdragelse skal danne dig til at ligne Hendes skiønne Billede, til at blive som Hun Jordens Prydelse, Himlens Lyst.P. I 
Grove, Catharina Maria (I648)
 
81 I Nr. 121 læses Indskriften paa hendes Ligkisteplade, der lød saaledes

Catharina Maria Grove fød den 19. Juli 1759 givt den 3. Sept. 1788 med Overkrigs-Gomrnissair Jacob Banginderlig elsketaf ham, og alle, som kiendte Hende elskelig, formedelst den sande Skiønhed, som ikkun eren Støvdækket forklarende Giennemlysning af den Siæl dette omhylleraf Godhed, Dydens Ynde, og alt sig meddelende Blidhed. Efter den 24. April 1797 første Gang at være bleven Moder forlod hun 8 Dage derpaa den Verdender kun formedelst Dødelige som Hun var er ingen Jammerdal; men som var det endnu.Naar de,som med Taarer væde elskende Henfarnes Støv ei havde det salige Haab, hisset i en bedre [Verden] engang at samles med dem igien. 
Grove, Catharina Maria (I648)
 
82 Ibsen Juul, Hans Jepsen (I2022)
 
83 Ifølge Allan Sørensen findes der ingen skifteprotokol eller borgerskabsansøgning, og han er heller ikke fundet død i Middelfart Mørck, Laurids Pedersen (I2043)
 
84 Indfødsretstildeling

Efternavn: Bunckenburg Fornavn: Auguste Therese Anna
Erhverv: Rengøringskone Fødelokalitet: Schönfeld
Føderegion: Sachsen Fødeland: Tyskland
Fødselsår: 1858 I DK fra: 1904
Bopæl, lokalitet: København Amt, region: København og Frederiksberg
Lov af: 13 04 1923 Tillæg: A
Løbenr: 118
Bemærkninger: oplyst, født Thallwitz. Gift med tysk mand. Ægtemand død 1904 
Thallwitz, Auguste Therese Anna (I841)
 
85 Iohannes Henrici Gosmannus Gosman, Johan Henriksen (I2012)
 
86 Johanne Margrete Hansdatter, Johanne Margrethe Hansen, Johanne Hansdatter Hansdatter, Johanne Margrethe (I418)
 
87 Kan være november de Brinck-Seidelin, Petronelle Hansdatter (I1086)
 
88 KBog: 1-13-9 Grove, Hans Didrich (I1087)
 
89 KBog: 1-13-9 Grove, Johan Christian (I1088)
 
90 KBog: 1-19-11 Grove, Stephan Andreas (I1090)
 
91 KBog: 1-21-17  Grove, Carl Friederich Christian (I1116)
 
92 KBog: 1-21-17 Grove, Conrad Hauser (I1110)
 
93 KBog: 1-21-17 Grove, Henriette Christine (I1117)
 
94 KBog: 1-21-17  Grove, Johan Conrad (I543)
 
95 KBog: 1-21-17  Grove, Johan Lauritz (I1123)
 
96 KBog: 1-21-17 Grove, Marie Christine (I2197)
 
97 KBog: 1-21-17 Grove, Mette Marie (I1121)
 
98 KBog: 1-21-17 Grove, Samuel Fredrik (I1122)
 
99 KBog: 1-21-17  Grove, Thycho Emanuel Christian (I1115)
 
100 KBog: 1-21-17 Grove, Thycho Emanuel Christian (I1477)
 

      «Forrige 1 2 3 4 Næste»